Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Gratis digitala föreläsningar om fysträning och idrottspsykologi

Distrikten runt om i Sverige gör redan idag många bra saker för att erbjuda meningsfulla och utvecklande tillfällen för spelare trots rådande restriktioner. För att stötta det arbetet erbjuder Svenska Innebandyförbundet kompletterande föreläsningar.

- Vi ser hur alla distrikt runt om i Sverige gör sitt för att hitta nya vägar att hålla verksamheten igång, samtidigt som vi förstår att situationen är tuff och många jobbar hårt för att hinna med allt. Där vill vi gärna komma in och avlasta och komplettera och stötta så mycket vi kan på alla plan. Att erbjuda dessa föreläsningar är en del i det arbetet, säger Svensk Innebandys utbildningsansvarig Andrea Hjelmåker.

Först ut är en föreläsning om fysträning som kommer att erbjudas av Svenska Innebandyförbundet i samarbete med tre distrikt: Skåne, Örebro och Värmland. Föreläsningen hålls av Nenad Martinis och är riktad till tränare på röd nivå. Passet kommer att innehålla både teori och fokus på praktiska övningar och även med perspektivet Coronaanpassade fysövningar.

Datum för föreläsningar
- Torsdag 19/11 Skånes Innebandyförbund, fysträning röd nivå
- Tisdag 24/11 Örebro Läns Innebandyförbund
- Torsdag 26/11 Skånes Innebandyförbund, fysträning för junior/senior
- Torsdag 17/12 Värmlands Innebandyförbund

Tränare från alla distrikt har möjlighet att anmäla sig. Anmälan sker via följande länkar:

Skånes Innebandyförbund

Värmlands Innebandyförbund

Örebro Läns Innebandyförbund 

Utöver denna föreläsning kommer en inspelad föreläsning i Idrottspsykologi att erbjudas från vecka 48. Även denna riktar sig till röd nivå, främst spelare själva men även deras tränare. Titeln på föreläsningen är ”Stärk din motivation genom att fokusera på rätt saker”. Deltagaren får bland annat ökad kunskap om tankar, känslor och beteenden, olika typer av målsättningar och vikten av livsbalans. Även tankar och känslor kring den ovissa tiden som är just nu behandlas, och hur spelaren kan jobba för att behålla motivationen till träning och innebandyn.

- Det finns många olika delar som påverkar dig som spelare och i nuläget har de psykologiska aspekterna kanske blivit mer aktuella en någonsin. Det är många som hamnar i läget där de inte får träna med sitt lag som vanligt och vardagen ser annorlunda ut. Vi tror det är viktigt att ge spelarna verktyg som hjälper dem att hantera denna situation, säger Hjelmåker.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-11-17, kl 09:02