Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Frikorten frysta - "All ekonomisk hjälp är viktig"

För att bidra till att ge föreningarna bättre ekonomiska möjligheter till intäkter har Svenska Innebandyförbundet beslutat att inte dela ut några frikort tillsvidare.
– Syftet är att arrangörer ska kunna ta in maximalt antal betalande publik, säger Svenska Innebandyförbundets generalsekreterare Mikael Ahlerup.

I Svenska Innebandyförbundets (SIBF) tävlingsbestämmelser paragraf 12, kap 1, står det skrivet om frikort till matcher sanktionerade eller arrangerade av SIBF. Frikorten delas ut till SIBF- och SDF-representanter inför varje säsong.
Nu har Svenska Innebandyförbundet tagit beslut att inte dela ut några frikort tillsvidare.

– Det var ett enkelt beslut att fatta. Syftet är, under de rådande restriktionerna, att arrangörer ska kunna ta in maximalt antal betalande publik, i stället för att vissa går in gratis och tar upp utrymme på läktaren. Vi vet att många föreningar har ansträngda ekonomiska situationer och all ekonomisk hjälp är viktig för dem, säger Svenska Innebandyförbundets generalsekreterare Mikael Ahlerup.

Fortsatt gäller att funktionärer utsedda av SIBF/SDF ska ha rätt till fritt inträde för sina uppdrag (t ex matchdelegat, domarcoach och representant för landslag/distriktslag/förbund). Det framgår även i de riktlinjer och rekommendationer som har tagits fram kopplat till Covid-19.
Sådana uppdrag ska föranmälas.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:56