Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Från 1 november tillåts 300 personer på matcher

Folkhälsomyndigheten meddelade under torsdagen att gränsen för antalet åskådare inom idrotten får ett undantag och höjs till 300 personer från och med 1 november 2020.
– Det här är ett steg i rätt riktning, en bekräftelse på att regeringen ser att idrotten tar ansvar, säger Svensk Innebandys generalsekreterare Mikael Ahlerup.

Idrotten har under en lång tid haft en publikgräns på 50 personer, kopplat till den pågående pandemin. Men under torsdagen kom ett glädjande besked från Folkhälsomyndigheten och regeringen: från 1 november tillåts 300 personer på matcher.

– Det är absolut ett mycket positivt besked för Svensk Innebandy, beskedet om 300 i publiken kommer att göra stor skillnad ekonomiskt för många föreningar. Samtidigt är det viktigt att poängtera för samtliga föreningar ute i landet att med det här positiva beskedet följer också ett fortsatt stort ansvar. Alla arrangörer av innebandymatcher måste alltid säkerställa att det går att genomföra säkra arrangemang, med 300 i publiken blev det ansvaret nu större för alla, det är också viktigt att alla arrangörer inom regioner med lokala restriktioner tar ansvar för det som just nu gäller dem, som t.ex. inom region Uppsala fram till 3 november säger Svensk Innebandys generalsekreterare Mikael Ahlerup.

När den nya publikgränsen börjar gälla innebär det att ett avstånd på minst en meter ska hållas mellan varje person i publiken. Undantaget gäller också endast för publikområden som har anvisade sittplatser och så länge arrangörer tar fortsatt ansvar och följer gällande rekommendationer. Regioner kan också ta individuella beslut om lägre publikantal beroende på regionalt smittläge.

– Nu måste vi fortsätta visa både Folkhälsomyndigheten och regeringen att idrotten kan leva upp till det här. Människors välmående, liv och hälsa går alltid först. Vi kommer att fortsätta arbetet med att minimera smittspridningen tillsammans med det fina arbete som görs i hela innebandysverige, men beslutet är ett steg i rätt riktning, som ger rörelsen energi och visar att idrotten tar ansvar säger Ahlerup.

Svensk Innebandy har tagit fram omfattande riktlinjer på förbunds- och distriktsnivå hur föreningar ska agera för att genomföra så säkra evenemang som möjligt. Arbetet följs upp dagligen och analyseras för att skapa så bra förutsättningar som möjligt.

SIBF kommer nu efter det nya beskedet att ha en dialog med RF och samråd med övriga specialidrottsförbund i de stora lagbollidrotterna för att under nästa vecka att uppdatera Svensk Innebandys tävlingsreglemente och riktlinjer utifrån den ändrade förordningen.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-10-27, kl 08:16