Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Forskningsstudier prisas av Innebandyns Kompetenscentrum

Två forskningsstudier har vunnit vetenskapliga pris och fått stipendier av Innebandyns kompetenscentrum (IKC). Båda studierna är relevanta för Svensk Innebandy framöver.

Bästa magisteruppsats 2019 tilldelas Mattias Lind och Mårten Storm, Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH). Lind och Storm har gjort en kvantitativ studie i icke-linjär pedagogik gällande spelvolymen i innebandyns smålagsspel.

- Förhoppningsvis blir det här något att luta sig mot, framför allt på grön nivå inom innebandyn. Det kan bli viktigt i träningsplaneringen för ledare. Man kan få många aktioner per spelare med rätt sorts spel, säger Mårten Storm.

Stipendiet är på 10 000 kronor.

Läs studien.

IKC:s vetenskapliga pris för bästa kandidatuppsats tilldelas Ida Elm och Anton Svensson, Linköpings universitet. Elm och Svensson har undersökt övningstrohet – förändringen över tid efter användning av det neuromuskulära träningsprogrammet Knäkontroll. 

Stipendiet är på 5000 kronor.

Innebandyns kompetenscentrum (IKC) i Umeå delar ut två uppsatsstipendier hösten 2019. Vinnarna utses av en jury som består av styrgruppsmedlemmar för IKC. De bedömer uppsatserna utifrån följande kriterier:

  • Uppsatsens intresse och relevans för Svensk Innebandy 
  • Vetenskaplig kvalitet

För att kunna delta i tävlingen ska uppsatsen ingå i en examen, vara skriven på kandidat- eller magister-/masternivå samt omfatta minst 15 respektive 30 högskolepoäng. Uppsatsen ska vara godkänd under perioden hösten 2018 – våren 2019.

 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56