Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Föreningspulsen ska leda föreningar till att arbeta med fler mjuka värden

Västsvenska Innebandyförbundet lanserade nyligen Föreningspulsen 1.0. Ett mätverktyg för att uppmärksamma och “belöna” föreningar för de mjuka värden som de jobbar med i föreningen och inte enbart de idrottsliga.    

- Vi vill uppmuntra föreningar som arbetar med de mjuka värdena i föreningen och har därför tagit fram det här verktyget som vi nu hoppas på att kunna utveckla ytterligare, säger Ulf Widell, förbundschef på Västsvenska Innebandyförbundet.  

Föreningspulsen är inspirerad av Svensk Elitfotbolls certifiering. En skillnad är dock att fotbollens certifiering har ett större fokus och väger in fler sportsliga parametrar och spelarutveckling. Västsvenska Innebandyförbundet har valt att vid införandet utelämna detta och enbart fokusera på de mjuka värdena.  

Konceptet vänder sig för tillfället till västsvenska innebandyföreningar, men Widell hoppas på att fler distrikt och föreningar i framtiden kommer att använda sig av konceptet.   

 - Vi hoppas att det ska fungera som ett förenings-CV där sponsorer, ledare och spelare kan få en uppfattning om var föreningen står, säger Widell och fortsätter: 

- Vi har även idén om att  föreningarna ska få rabatterade förmåner i framtiden och kunna ”köpa” utbildningar med sina poäng. Det skulle gynna föreningarna och oss som förbund.   

Föreningarna samlar poäng genom att göra saker som har mjuka värden, kopplade till värdegrundsarbete/hallklimat, föreningen, verksamheten och aktiviteter. Om föreningen till exempel har sin styrelse synlig på hemsidan får föreningen poäng och om styrelsen dessutom är jämställd får de ännu fler poäng. 

Informationen om föreningarna hämtas från iBIS och registreras av förbundet så det inte blir någon extra belastning för föreningarna.  

Föreningspulsen 1.0 är framtagen av VSIBF:s kansli och marknadsgrupp och är än så länge ett pilotprojekt som kommer fortsätta utvecklas.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56