Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Föreningsenkät från RF om ekonomiska konsekvenser

Den 16 april öppnade Riksidrottsförbundet (RF) en enkät där alla föreningar som är anslutna till RF får ge sin bild av coronakrisen.

Genom att svara på Riksidrottsförbundets enkät har ni som förening möjlighet att ge er bild av hur coronakrisen har påverkat er ekonomi och verksamhet. Enkäten är ett viktigt underlag i RF:s dialog med regeringen och kommunen för kommande stödinsatser (det är inte en ansökan om bidrag). För att få ett så bra underlag som möjligt i vidare dialoger med beslutande instanser är det viktigt för Riksidrottsförbundet att så många föreningar som möjligt deltar. 

Enkäten finns i IdrottOnline och föreningar får information i nyhetsbrev under torsdag 16 april. Behöriga att fylla i enkäten är de som i IdrottOnline är registrerade med rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.

Mer info om hur föreningen fyller i enkäten.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56