Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Förbundsmöte genomförs digitalt 20 juni

Svenska Innebandyförbundets styrelse beslutade fredagen den 23 april att Svenska Innebandyförbundets Förbundsmöte ska genomföras som planerat den 20 juni kl.13.30 och att detta ska ske digitalt på grund av den nu rådande Corona-pandemin.

Systemet som kommer att användas heter Easymeet och användes vid förra årets förbundsmöte och vid tävlingskongressen senast.

Easymeet har alla de funktioner som behövs för att genomföra förbundsmötet såsom, möjligheter att begära ordet, framföra yttranden och yrkanden och genomföra omröstningar. Ordförande leder som vanligt mötet genom att fördela ordet och övervaka omröstningarna och förhandlingarna.

short_text    Publicerat av Thomas K:h 2021-04-30, kl 10:26