Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

FiftyFifty - ett verktyg för jämställdhet

Under hösten 2020 blev det klart att Riksidrottsförbundet klev in i jämställdhetsutbildning Fifty/Fifty. Från och med november så blev utbildningen tillgänglig för hela idrottsrörelsen i landet.

Intresset för Fifty/Fifty växer och i dagsläget är 94 föreningar registrerade.

Idag måndag startar Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna sin temavecka där de har fokus på just jämställdhet.

Årets tema är kvinnors rätt och röst i idrotten - framförallt med koppling till jämställdhet i styrelser, beslutande och rådgivande organ och andra ledande positioner på olika nivåer inom idrottsrörelsen. Jämställdhetsveckan blir ett tillfälle att lyfta dessa frågor och visa på vilka verktyg som finns för att stötta specialidrottsförbund och idrottsföreningar på vägen.

– Styrelsens mandat, kunskap och engagemang är en förutsättning för ett lyckat jämställdhetsarbete. Även om vi trappat upp arbetet med Kompetenspoolen och fler verktyg för styrelser så kommer inte fortsatt utveckling mot jämställdhet av sig självt utan kräver att vi tillsammans driver arbetet framåt, säger Sofia B Karlsson, sakkunnig jämställdhet och inkludering, Riksidrottsförbundet.

Läs hela pressmeddelandet från Riksidrottsförbundet här.

 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-03-08, kl 09:00