Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Ett verktyg för jämställdhet

Gratis utbildningen Fifty/Fifty har varit populär sedan den lanserades hösten 2019. Utbildningens enkla utformning har inspirerat 50 föreningar och förbund att arbeta för en mer jämlik organisation och på längre sikt även Svensk Innebandys och Riksidrottsförbundets mål om en jämlik idrott.

- Svensk Innebandy har precis som resterande idrottsrörelse utmaningar med jämställdhetsarbete. Det Värmland har gjort är att ta fram ett tydligt och enkelt Verktyg till styrelser för att kunna arbeta med frågan, säger Inez Rehn och fortsätter

- De som går utbildningen behöver inte göra något annat än att ta till sig av kunskapen.

Fifty/Fifty är en helt digital utbildning som riktar sig till föreningsstyrelser. I nuläget är webbplattformen öppen och kostnadsfri för alla innebandyförbund och föreningar i Sverige och för idrottsförbund och föreningar i Värmland.

Utbildningen består av sex digitala lektioner, som genomförs i samband med lika många styrelsemöten. Varje lektion tar 30-45 minuter. Innehållet består av både filmer, text och en hel rad diskussionsfrågor, som redovisas direkt på skärmen. I den avslutande lektionen gör föreningen en åtgärdslista med insatser som de skulle behöva göra i syfte att bli än mer jämställda.

Rehn tycker att Fifty/Fifty är ett bra initiativ från Värmland och hoppas att i framtiden kunna servera ett koncept riktat till andra typer av styrelser inom vår idrott just för att problemet finns uppåt i leden också.

- Utbildningen hjälper till att skapa nya tankebanor som bidrar till nya sätt att arbeta i framtiden, säger Rehn.

Läs mer om utbildningen Fifty/Fifty.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56