Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

"Engholm slutar i juni - "Dags för en ny kraft"

Efter att ha varit ordförande för Svenska Innebandyförbundet i snart sju år och dessförinnan ledamot i två år har Tomas Engholm beslutat sig för att, i samband med förbundsmötet i juni 2019, lämna ordförandeskapet och förbundsstyrelsen.

- Det finns några olika skäl till varför jag avböjer omval. Ett är att jag inte vill vara, eller upplevas, som en person som inte lämnar ett så viktigt uppdrag i tid. Ett annat är att det tar mycket tid och att jag inte har samma lust för uppgiften som jag hade från början. Jag är dessutom lycklig far till fem barn och kommer snart att få mitt femte barnbarn och vill ta igen tiden med dem. Sju år som ordförande är länge, det är helt enkelt dags för ett nytt ledarskap, säger Tomas Engholm.

Engholm har under åren varit drivande i det allt mer utvecklade samarbete mellan förbundsstyrelsen och distriktsföreträdarna samt den samverkan som har funnits med de andra lagsportidrotterna.

Han ser med glädje tillbaka på många saker och händelser som hänt genom åren:

- Ja, det finns mycket. Framtagandet och implementeringen av SIU, ett större intresse för elitinnebandy, arbetet med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, integrationsprojekten, en ny varumärkesplattform, styrdokumentet Svensk Innebandyn Vill, utvecklingsarbetet inom distrikten samt alla medaljer vi tagit, säger Engholm och fortsätter:

- Jag kör på med full kraft till förbundsmötet då vi får möjlighet att ställa oss bakom en ny ordförande. Svensk Innebandys framtid är ljus och spännande. Vi har ett gott rykte inom hela idrottsrörelsen och jag vill och hoppas att vi vågar växla upp ytterligare. Det finns förväntningar på oss att vara med och utveckla idrotten, bidra idrottspolitiskt och fortsätta att bidra till samhället.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55