Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Det gäller för dubbel licens

För en spelare med dubbel licens gäller följande efter den sista februari.

Spelaren får gå mellan de båda föreningarnas representationslag och spela hur mycket som helst fram t.o.m. den sista februari.

Fr.o.m. 1 mars (eller senare) får spelaren endast spela i det förenings lag där spelaren först noterats i ett matchprotokoll, och i den föreningen slutför spelaren sedan resten av säsongen.

 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56