Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Beslut om seriestarter på förbundsnivå

Svenska Innebandyförbundets tävlingsutskott har tagit beslut gällande seriestarterna i förbundsserierna. Den enda serie som påverkas är Svenska Superligan på herrsidan.

Tävlingsutskottet har beslutat att samtliga serier på förbundsnivå, förutom herrarnas SSL, ska starta på utsatt datum.

I dialog med Föreningen Svenska Superligan (FSSL) har Tävlingsutskottet beslutat att flytta fram de två första omgångarna i herrarnas SSL.

Om beslut tas att inte genomföra herr-VM 4-12 december spelas SSL-omgångarna enligt följande:

Omgång 1, 28-29 november
Omgång 2, 12-13 december

Om beslut tas att genomföra herr-VM spelas SSL-omgångarna enligt följande:

Omgång 1, 3-5 november
Omgång 2, 10-11 februari

Övrigt spelschema ligger fast enligt tidigare bestämda datum, vilket innebär att herrarnas SSL startar med omgång 3 den 3-4 oktober.

Svenska Innebandyförbundet har tagit fram nya riktlinjer och rekommendationer för den kommande säsongens tävlingsverksamhet, både på distrikts- och förbundsserienivå.

De nya dokumenten utgår från den nu gällande lagstiftningen gällande en maximal gräns om 50 åskådare, men kan komma att uppdateras löpande och anpassas utifrån förändrade förutsättningar så som regeringens förslag från och med den 1 oktober.

Även Svenska Innebandyförbundets riktlinjer och rekommendationer för cuper har uppdaterats. Tidigare dokument kring träning och träningsmatcher gäller inte längre, då träning och träningsmatcher omfattas av de nya.

Läs mer om de nya riktlinjerna. 

Under onsdagens förbundsstyrelsemöte beslutade styrelsen om regler för dubbel licens.
En förskjutning av en enskild seriestart/flytt av omgång/-ar, tex av SSL, men att övrig tävlingsverksamhet startar, får effekter kopplat till våra tävlingsbestämmelser, t ex avseende spelarförflyttningar inom ramen för dubbel licens, vilket kan föranleda risk för en ökad sportslig
orättvisa.

Beslutet handlade om följande fråga som inte beaktas i Tävlingsbestämmelserna (med hänvisning till SIBF:s Tävlingsbestämmelser, kap 6, §11):
- Att spelare med dubbel licens som tillhör förening i ”pausad” serie inte får delta i match
med den andra föreningen som är kopplad till den dubbla licensen under perioden serien är
”pausad” (har uppehåll pga förskjutning och/eller senareläggning/flytt av omgång/-ar).

Beslutet innebär att spelare licensierad för SSL-förening (herr) som innehar dubbel licens med annan förening ej kan delta i seriematch innan 1 oktober.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56