Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Beslut om ny turordning i vakanslistan till SSL dam

Juridiska nämnden (JN) inom Svenska Innebandyförbundet har behandlat ett överklagande från Thorengruppen IBK gällande Tävlingsutskottets beslut från 26/6 2020 för turordningen i vakanslistan till Svenska Superligan på damsidan.

JN har beslutat att bifalla överklagandet, vilket innebär att Thorengruppen IBK hamnar först i vakanslistan till SSL dam istället för IBK Göteborg, som var först på den vakanslista som överklagades.

I beslutet står bland annat:

JN konstaterar att enligt TB 3 kap § 10 fjärde stycket ska i händelse av att RIG Umeå IBF spelar till sig en kvalplats eller plats för direktuppflyttning denna plats erbjudas nästa lag i tabellen i aktuell serie.
Detta ska förstås som att en serietvåa efter RIG Umeå IBF i de avseenden som nu är relevanta ska ersätta dem på platsen som serieetta. Detta hade också varit normalfallet vid ett kvalspel, där en serietvåa i Allsvenskan Norra hade fått alla de fördelar som tillfaller en serieetta.
JN konstaterar att säsongen förvisso avslutades under extraordinära förhållanden men att principerna för vakanstillsättning är att serieettor har företräde framför efterföljande lag. De fördelar som tillfaller en seriesegrare i Allsvenskan Norra ska enligt regelverket tillfalla nästföljande lag. När RIG Umeå IBF placerat sig på tredje bästa plats för uppflyttning till SSL och som konstaterat deras rätt tillfaller efterföljande lag i den serien kan inte deras rätt enligt TB förbigås av reglerna om vakanstillsättning i seriekraven. Thorengruppen IBK ska därvid träda i RIG Umeå IBF:s ställe och placeras högst på vakanslistan för SSL dam.

Läs beslutet i sin helhet.

- När det handlar om våra tävlingsbestämmelser säger de tydligt att det finns en möjlighet att överklaga ett beslut i Tävlingsutskottets till Juridiska nämnden. Bestämmelserna säger lika tydligt att det ensamt är Juridiska nämnden som är bestämmande i frågor om tolkningar av tävlingsregler. Det är en styrka för oss och alla engagerade inom Svensk Innebandy att vi har en sådan instans som kan se över tidigare fattade beslut, säger Svenska Innebandyförbundets generalsekreterare Mikael Ahlerup.

Mediakontakt:
Mikael Ahlerup, generalsekreterare Svenska Innebandyförbundet, tel 070-585 36 46
Christian Almström, ordförande Juridiska nämnden, tel 072-711 94 26

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56