Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Beslut från juridiska nämnden 18 november

Juridiska nämnden (JN) har tagit ett beslut gällande en anmälan till bestraffning.

Mullsjö AIS:s Simon Karlsson frias efter att tidigare ha anmälts till bestraffning.

JN skriver, bland annat, i sin bedömning till beslutet:

"JN konstaterar att de anmälda förseelserna har föranlett bestraffning under match, men att de inte är av sådan art att de skall bestraffas enligt RFs stadgar vare sig som uppsåtliga våldshandlingar eller försök därtill enligt 14 kap 2 § 8 RF:s stadgar”.

JN finner inte heller att händelsen är att betrakta som ett otillbörligt uppträdande enligt p 7 i nämnda paragraf. Anmälan ska således lämnas utan bifall.

Underlag finns i beslutet och du når hela beslutet genom att trycka här.

 

short_text    Publicerat av Tero Marjamäki 2022-11-18, kl 12:36