Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Beslut från juridiska nämnden

Juridiska nämnden (JN) har tagit ett beslut gällande en anmälan till bestraffning.

FBC Kalmarsunds Tobias Lindström stängs av två matcher efter en incident i SSL-matchen mot FC Helsingborg den 21 september 2022.

JN skriver i sin bedömning till beslutet: "JN konstaterar att den av anmälaren åberopade filmsekvensen visar att Tobias Lindström har satt sin panna mot en motspelare och tryckt till i en skallningsrörelse.

Vidare finner JN vid en sammantagen bedömning att det inte är styrkt att Tobias Lindström agerat i avsikt att skada sin motspelare. Detta främst utifrån att kraften i träffen är obetydlig och ej har gett en bestående skada.

Agerandet, som har karaktären av en markering har dock varit vårdslöst och förseelsen ska i sådan situation rubriceras så som ett otillbörligt uppträdande i den s.k. ”brottskatalogen” 14 kap 2 § Riksidrottsförbundets stadgar (jfr Riksidrottsnämndens beslut 815/16-14).

JN finner därför att Tobias Lindström gjort sig skyldig till otillbörligt uppträdande enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 7 punkten. Gällande straffvärdet finner JN efter en samlad bedömning att Tobias Lindströms förseelse ska motsvara bestraffning i form av avstängning under viss tid motsvarande två (2) matcher, beräknat på det lag som han deltog i vid anmälningstillfället."

JN noterar att Tobias Lindström ådömts grovt matchstraff enligt spelreglerna vilket innebar en automatisk avstängning i nästa match i samma tävling samt att han genom tidigare beslut i ärendet varit avstängd under utredning sedan den 27 september 2022.

Under denna period har Tobias Lindström avtjänat avstängning från all innebandy motsvarande en (1) match och sutten tid ska inräknas i slutlig avstängningsperiod. JN anser att bestraffningen skall stanna härvid. JN beslutar att stänga av Tobias Lindström fr.o.m. 2022-09-27 t.o.m. 2022-10-04. Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Underlag finns i beslutet och du når hela beslutet genom att trycka här.

short_text    Publicerat av Martin Almroth 2022-10-05, kl 15:34