Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Avtalsdialogen fortsätter mellan SIBF och FSSL

Det fjärde mötet i dialogen mellan Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och Föreningen Svenska Superligan (FSSL) inför tecknande av ett avtal genomfördes på ett konstruktivt sätt.

På mötet den 20 november fortsatte dialogen om innehållet i ett kommande avtal mellan parterna. En förankringsprocess med respektive ordförande är påbörjad och gårdagens möte handlade om återkoppling inför ett omarbetat avtalsutkast.

Parterna är överens om vikten av tydlighet, det vill säga att detta avtal endast handlar om upplåtelse av de kommersiella rättigheterna för SSL, från SIBF till FSSL.

Nästa steg är fördjupning i vissa frågeställningar samt ytterligare förankring. Ett omarbetat avtalsutkast samt tidplan för arbetet fram till faktisk avtalsskrivning är på agendan för nästkommande möte den 27 november. Tidplanen ska exempelvis innehålla tänkta datum för genomgång av avtalet med respektive styrelse. Sedan tidigare är sista dag för avtalsskrivning satt till 19 december 2019.

 

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56