Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Återhämtning efter hjärnskakning

Svensk Innebandys partner Folksam beskriver vikten av att vila efter en hjärnskakning och hur du med sex steg får en säker återgång till träningen.

Hjärnskakningar inom idrotten är tyvärr vanligt och som, i värsta fall, kan ge minnesstörningar, huvudvärk och andra neurologiska symtom under hela livet. Därför är det mycket viktigt att låta hjärnan återhämta sig långsamt efter en hjärnskakning. Hjärntrappan är ett träningsprogram i sex steg skapad för dig som fått en hjärnskakning och som ska ge en bra återhämtning.

Om Hjärntrappan
• Hjärntrappan är utarbetad för vuxna. När det gäller barn bör återgången ske i en långsammare takt
• Det ska gå minst 24 timmar mellan varje steg i trappan
• Om symtom återkommer efter symtomfrihet och 24 timmars vila, ska idrottaren kliva ett steg nedåt i trappan, och genomföra tidigare symtomfria steg ytterligare en gång
• Om det uppstår symtom vid två tillfällen, avbryt rehabiliteringen och gör en ny medicinsk bedömning
• Vid komplexa hjärnskakningar bör det alltid ske någon form av medicinsk bedömning innan återgång i full aktivitet

Läs mer om Hjärntrappan och ta del av de sex stegen på Folksams hemsida.


 

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2021-01-14, kl 13:47