Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Ansökningsperioden för NIU-huvudmän öppen

Nu öppnar ansökningsperioden för NIU-huvudmän att tillstyrkas inför en ny dimensioneringsperiod med start höstterminen 2022.

Utbildningen syftar till att utifrån ett regionalt perspektiv ge elever möjligheten att göra en seriös satsning på skola och idrott med målet att tillhöra nationell elit som senior.

Innebandyns NIU finns i hela landet och erbjuder plats åt cirka 400 nya åk 1-elever/läsår, och med det är innebandyn ett av de specialidrottsförbund som har flest elever i systemet. Alla NIU-skolor i innebandy tillhör ett geografiskt område bestående av ett eller flera innebandydistrikt, med en eller flera NIU-skolor. NIU-skolorna godkänns av Skolverket i perioder om fyra årskurs 1-intag och måste tillstyrkas av respektive SF för att kunna ansöka om godkännandet.

Ett fåtal av innebandyns NIU behöver ett förnyat godkännande av Skolverket inför höstterminen 2022. Utöver redan etablerade NIU kan huvudmän som i dag inte är NIU ansöka om tillstyrkan. Sista dag för ansökan om NIU-tillstyrkan inför ht 2022 är 1 december 2020.

Läs mer om NIU-tillstyrkan och hämta ansökningsformuläret här.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-10-15, kl 12:00