Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

13 lokala integrationssatsningar får projektpengar

Svensk Innebandy har de senaste åren lagt stor vikt vid integrationsarbetet. Nu står det klart att 13 projekt runtom i Sverige tilldelas medel från Svenska Innebandyförbundet för ytterligare satsningar.

I Svenska Innebandyförbundets långsiktiga visionsplan Svensk Innebandy Vill framgår det tydligt att innebandy ska vara en sport som alla kan engagera sig i. Innebandyn ska vara välkomnande, modig och öppen.

En viktig del i det är att erbjuda innebandyspel för alla, och därför startades projektet "Idrott - en väg till bättre integration" för två år sedan. Redan nu har över 120 projekt påbörjats och genomförts.

Genom ett samarbete med Postkodstiftelsen delas nu över 330 000 kronor ut till 13 projekt som gör integrationssatsningar på lokal nivå.

- Det svenska föreningslivet är en bra väg att integrera nyanlända i det svenska samhället, det ger ett socialt sammanhang där alla arbetar för samma mål. Lagidrott där alla, oavsett bakgrund, är med och samarbetar för lagets bästa är en naturlig plattform för integration. Jag hoppas att vi kan ta ytterligare kliv och erbjuda en rolig och meningsfull fritidsaktivitet för dem som kanske behöver det som mest, säger Märit Bergendahl, ordförande i Svenska Innebandyförbundet.

Här är föreningarna som tilldelas medel:

Förening: Bergsjön SK
Beskrivning: Hela Bergsjön SK:s verksamhet handlar om integration och kan inte behandlas som ett enskilt projekt. Svenska Innebandyförbundet har valt att fortsätta stötta Bergsjön SK:s arbete som äger rum i ett utsatt område i utkanten av Göteborg. Föreningen vill fortsätta arbetet med att bredda idrotten i stadsdelen bland såväl utlandsfödda vuxna som barn.

Förening: FBC Bollnäs
Beskrivning: FBC Bollnäs kommer under säsongen 2019/20 vända sig till ungdomar med invandrarbakgrund och med någon form av funktionsvariation. Föreningen planerar att nå ungdomarna i första hand genom skolor. De kommer att ha träningar i en centralt placerad hall, där de inledningsvis kommer att erbjuda en träning i veckan med förhoppningen om att det utvecklas till två tillfällen. Två spelare från klubben med utländsk bakgrund är tränare och ses som positiva förebilder.

Förening: Frölunda IBK
Beskrivning: Föreningen kommer genomföra två integrationsprojekt. I det ena kommer de att erbjuda två träningstillfällen i veckan för unga personer över 15 år med invandrarbakgrund. Deltagarna ska sedan kunna bli en del av klubbens verksamhet genom att spela i distriktets egen liga för integration, ”First League”, eller i ordinarie lag och/eller ligor. Det andra projektet handlar om att utbilda till domare och/eller ledare, samt att arrangera ”regelkvällar” för att skapa bättre förståelse för spelet. 

Förening: FBC Lerum
Beskrivning: FBC Lerums integrationslag var under säsongen 2018/19 med i ”First League” i Göteborg. Bidraget hjälpte dem täcka sina kostnader för ledararvode, transporter av deltagare, materialkostnad samt arrangerande av en avslutningskväll där de fick möjligheten att gå på en SSL-match.

Förening: FBC Lerum
Beskrivning: FBC Lerum har ett integrationslag som varje år är med och spelar i ”First League”. Svenska Innebandyförbundet går in och stöttar fortsatt utvecklingsarbete och rekrytering.

Förening: FBC Lerum
Beskrivning: FBC Lerum arbetar med ett befintligt projekt som heter ”Unga Ledarakademin” (ULA). Då många spelare från integrationslaget inte är lika aktiva längre, men vill fortsätta med innebandy på något sätt, ska föreningen utbilda dessa till ledare och domare.

Förening: Hallands IBF
Beskrivning: Hallands IBF ska söka upp skolor i Hyltebruk, Laholm och Halmstad där många asylboenden finns i närheten och genomföra innebandy i anslutning till skoltid, alternativt på skolgymnastiken. Man kommer sedan samverka med lokala innebandyföreningar för att försöka få in intresserade flickor och pojkar i ordinarie verksamhet. Integrationsprojektet riktar sig till alla skolbarn på låg- och mellanstadiet.

Förening: Onyx IBK
Beskrivning: ”En tröja för alla” är ett femårigt projekt som ska öka intresset för idrott och föreningslivet bland ungdomar i utsatta områden. Det erbjuds prova-på-tillfällen lokalt i och med att de bygger upp planer på plats. Genom kontakterna de knyter vill de jobba mot en mer organisk integration.

Förening: Skogås/Trångsunds IBK
Beskrivning: Skogås/Trångsunds IBK vill öka antalet aktiva flickor i åldrarna 7-14 år i föreningen. Målgruppen är flickor med utländsk bakgrund och nyanlända. Träningarna kommer infinna sig en gång i veckan under tre års tid med avsikt att spelarna sedan ska bli en del av den ordinarie verksamheten.

Förening: Täby FC
Beskrivning: Täby FC kommer ta innebandyn till ett boende för nyanlända i Täby. Där erbjuder de prova-på-tillfällen som i sin tur ska leda till att barnen ska börja spela innebandy i föreningen. De ska få uppleva innebandy, delaktighet och ges möjligheten att tillsammans heja fram damernas SSL-lag. Platser på ett innebandyläger kommer att erbjudas. Äldre spelare kommer att engageras i projektet och en tydlig linje av delaktighet ska jobbas fram.

Förening: Wårgårda IBK
Beskrivning: Wårgårda IBK har redan satsat en hel del på integrationslaget, däremot saknas yngre medlemmar i klubben med utlandsbakgrund eller utrikesfödda föräldrar, vilket det ska ändras på. Spelare från klubben med liknande bakgrunder som målgruppen ska själva spela på skolgårdar för att skapa intresse och i sin tur även värva barn till att börja spela. Målet är att tio flickor och tio pojkar ska börja spela innebandy.

Förening: Örebro läns Innebandyförbund
Beskrivning: I flera olika kommuner runt om i Örebro län ska man med projektet ”Floorball for us” få barn med utländsk bakgrund i åldrarna 7-12 år att börja spela innebandy. Genom prova-på-träningar 1-2 gånger i veckan, bjuda in föräldrar 2-3 gånger, initiera till ledarutbildningar och lära barn och vuxna om föreningslivet ska man få barnen att bli en del av föreningslivet. Målet är att få målgruppen till att prova på innebandy samt att öka antalet utövare. 

Förening: Östra SK
Beskrivning: I Jönköping finns det en del utsatta områden där andra föreningar har valt att aktivera sig och Östra SK har valt att göra detta i Österängen. Två ledare ska två gånger i veckan under nästan ett års tid bedriva träningar i skolans lokaler. Målet är att föreningen ska bli den naturliga föreningen i Österängen samt att sponsra barnen med utrustning och medlemsavgifter så att barnen får ut rörelseglädje av träningarna och inte ska ha annat som belastar dem.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56