Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Seriekrav D1, H2 och H3 2021/2022

Seriekrav
Damer Div 1, Herrar Div 2 och Herrar Div 3

Damer Div 1, 3 x 20 min, Effektiv speltid, sudden 5 min 
Herrar Div 2, 3 x 20 min, Effektiv speltid, sudden 5 min 
Herrar Div 3, 3 x 20 min, Effektiv speltid, sudden 5 min     


Förutsättningar 
I seniorserier ska samtliga matcher som ingår i seriens sista spelomgång spelas på samma dag och starta på gemensamt klockslag. Undantag kan endast göras om matchen inte är av större betydelse, i sådant fall kan match få spelas tidigare än utsatt sista omgång.   

Lagen ska ha tillgång till 30 minuter uppvärmning på plan, hemmalaget ska bistå bortalaget med minst 20 bollar för uppvärmningsbruk. Lagen har rätt till tio (10) minuters paus. Om tidsbrist råder har lagen rätt till minst fem (5) minuters paus, domarna avgör om pausen behöver kortas ner.    


Matchstartstider
Samtliga matcher administrerade av Hallands Innebandyförbund ska, i största möjligaste mån, startas;   

Måndag – Fredag, 18.00–20.00 
Lördag och Söndag, 09.00–18.00      


Dispens spelare född 2006
Spelare född 2006 eller senare får inte deltaga i seriespel i Damer Div 1, Herrar Div 2 och Herrar Div 3.

Särskild dispens kan sökas för spelare född 2006. Denna dispens ska vara individuell och behovsprövad.

Förening får använda maximalt 3 dispensspelare per match.   

Spelare som är född 2006 eller senare som spelar i ovanstående serier utan dispens anses okvalificerad, SIBF:s Tävlingsbestämmelser Kap 5, § 4. 


Ledare 
Vid match ska samtliga ledare i båset inneha giltig ledarlicens. Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i IBIS och skrivs ut på matchprotokollet.    

Ledare som innan/under/efter match missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragen licens ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.   


Representation Damer Div 1, Herrar Div 2 och Herrar Div 3
Maximalt tre (3) utespelare, samt målvakt/målvakter, från senaste representationslagsmatchen får deltaga i reservlag.  


Seriedelning/Upp och nedflyttningar/Vakanser 
Samtliga serier spelar dubbelmöten och därefter genomförs ett slutspel med lagen placerade 1-4 i Damer Div 1 och Herrar Div 2.   

Reservlag ges inte plats i slutspel. 

Upp och nedflyttningar för innevarande säsong presenteras på www.hallandsibf.se.

Förening har rätt att anmäla flera lag i divisionssystemet för damer och herrar. Förening får spela med ett lag per division (undantaget lägsta serierna).

Ett representationslag som vinner serie har inte rätt att tacka nej till uppflyttning. Vinner ett reservlag serien och laget inte kan flyttas upp (på grund av representation i serien ovan) går frågan till nästa bäst placerade representationslag på placering 2-4. Är inget representationslag intresserade kan frågan gå vidare till bäst placerade reservlag.   

Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser direkt eller via kval.  Ett kvalspel avgörs med förenklade Europacupregler med ett hemma och ett borta möte. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt. Skulle det vara oavgjort totalt i poäng och antal mål efter andra matchen ska 10 minuter sudden death spelas. Därefter straffar enligt Regelhandboken.     


Matchprotokoll 
I samtliga serier ska laguppställningen för bortalaget vara inlagd i IBIS senast 24 timmar innan matchstart.   

Sekretariatet ska i god tid före matchstart lämna ut matchprotokoll för kontroll och eventuell komplettering/ korrigering. Detta för att kontrollera att laguppställning i IBIS är korrekt.    

Protokollförare ska kontrollera att protokollet/IBIS innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare, samt att lagkapten och målvakt/er är markerad. Protokollet ska innan matchstart ha undertecknats av respektive lagledare. Samtliga ledare som befinner sig i båset ska inneha en giltig ledarlicens.   

Under matchen ska protokoll och liverapportering (IBIS) föras. I protokoll och IBIS noteras period och tid för händelser. Händelser som noteras är mål (genom målskytt och passningsläggare), straffslag, timeout, utvisning (utvisad spelares/ledares nummer (L1-L5)) samt utvisningskod. Protokollföraren ska endast notera uppgifter meddelade från domaren.   

Protokollföraren ska omedelbart efter uppgift från domare kontrollera att spelare finns noterad på matchprotokollet och ge klartecken till domare.   

Sekretariat ska efter match tydligt fylla i matchresultat, total publik, protokollförares telefon under dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet. Sekretariat ska även se till så att domarna skriver under protokollet och tar med sig detta från matchen. 


Rapportering av matchresultat 
Samtliga matcher i seniorserier ska liverapporteras (händelserapportering) i IBIS. Särskilda direktiv för detta gäller. Förening som missköter liverapportering åläggs fastställd administrativ merkostnad.