Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Blå nivå

Matchspel BLÅ 2020/2021

Blå matcher spelas för Flickor och Pojkar, 9-12 år (födda 2008-2011), i indelade grupper.

På grund av Coronapandemin kommer matchspelet på Blå nivå anpassas efter FHM:s riktlinjer kring folksamlingar. 

Speltiden är 3 x 15 minuter, matcherna kommer spelas som enskilda matcher. 

Matcherna spelas på spelplan 15x30 meter och med mellanmål med storlek 90x120 cm. Där mellanburar ej finns tillgängliga används stora mål (se vidare i Seriedirektiv i länken nedan).

Blå nivå svår spelar på fullplan. 

Arrangerande förening tillsätter domare och ansvarar för att arrangemanget genomförs på ett bra sätt! 

En vecka innan arrangemang ska arrangerande förening förvissa sig om att deltagande lag kommer genom en telefonkontakt med ledarna i berörda lag! Senast fem dagar efter arrangemang skall resultaten vara inskickade via brev eller mail till förbundet.

Matchprotokoll fylls i via IBIS och skrivs ut av arrangerande förening!
Båda lagen som ska deltaga i matchen ska ha lagt in sin laguppställning i IBIS 24 timmar innan matchen startar.

Återbud till match meddelas HIBF så snart som möjligt för att kunna hitta en eventuell ny motståndare till kvarvarande lag. Vid återbud till match senast två veckor innan match debiteras ingen avgift för föreningen. Vid senare återbud till match debiteras föreningen med 500:-.


Tävlingsbestämmelser BLÅ

Ålder på spelare som spelar på blå nivå är 9-12 år (födda 2008-2011).

Spel på blå nivå 
Svår födda 2008 eller yngre 
Medel födda 2009 eller yngre 
Lätt födda 2010 eller yngre     

Förutsättningar åldersstruktur
Lag som har blandad åldersstruktur kan klassas in av Hallands Innebandyförbund och undantas dispensregler. Dessa lag markeras i spelschema med sin åldersstruktur, t ex IBK Dispens 07-11 och en *.  

Matchspel
Match spelas med 5 utespelare och målvakt. 

Planstorlek 15 meter x 30 meter (högsta nivån på mått 18 meter x 36 meter).  
Blå nivå svår spelar på fullplan, 20 meter x 40 meter.   
Juniormål ska användas (90x120).

Målvaktsområde får tejpas upp, med tejp som är godkänd av hallägaren. Blå nivå svår spelar med ordinarie mål. 

Det är tillåtet för lag på blå nivå att spelare markerad som målvakt, även får deltaga som utespelare i samma match. Detta gäller inte de målvakter som är överåriga. Byte av målvakt får endast ske i periodpaus såvida inte målvakten skadats. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet.  

Resultat får inte visas i hallen under match eller publiceras på hemsidor/sociala medier. 

Matchtid
Matchtiden är 3 x 15 minuter (rullande speltid). 

Spelare 
Spelare som deltager i spel på blå nivå ska vara kopplade till det lag de representerar i IBIS och inneha individuell licens. Flickor får fritt deltaga i pojkmatcher utan dispens.   

Glasögon ska alltid användas av spelare på blå nivå.   

Spelare får fritt flytta mellan lag i föreningen.   

Överårig spelare (född 2007) kan godkännas för spel, men då måste föreningen ansöka om dispens genom att fylla i en dispensansökan via hemsidan. 

Ledare 
Vid match på blå nivå ska samtliga ledare i båset inneha giltig ledarlicens. Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i IBIS och skrivs ut på matchprotokollet.    

Ledare som innan/under/efter match missköter sig får en anmärkning. Vid en eventuell andra anmärkning kan ledare få ledarlicens indragen. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragning ska pågå efter inkommen rapport. En förening som fått en eller flera ledarlicenser indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund.      

Spelschema 
På www.hallandsibf.se finns aktuellt spelschema, var alltid uppdaterad eftersom spelschemat kan ändras under säsong. Uteblivet deltagande vid match måste meddelas via mail till halland@innebandy.se, senast en vecka innan utsatt speldatum. Föreningen erläggs då en administrativ avgift.    

Innan spel på blå nivå 
Arrangerande lag ska:    
• Bjuda in gästande lag en vecka innan. 
• Tillsätta domare, matcherna döms av Matchledare (2 stycken). 
• Senast 24 timmar innan matchen ska bortalagen lagt in sin laguppställning i IBIS. 
• Skriva ut och ta med matchprotokoll till matchen. 
• Se till att det finns uppvärmningsbollar, varje lag har rätt till 20 bollar. 
• Bygg sargen i rätt storlek, eventuellt tejpa upp målvaktsområde och upprätta sekretariat. 
• Bemanna sekretariat med minst 2 personer.  
• Kom i tid så att de gästande lagen blir välkomnade.   

Under spel på blå nivå 
Matcher på nivå blå nivå spelas 3 x 15 minuter. Tiden stoppas vid mål, utvisning och timeout. Matcher får genomföras med västar.    

Matcher spelas alltid med rullande tid, dvs. inga 3 effektiva minuter i sista perioden.    

Matcherna spelas med något förenklade regler. På blå nivå tillämpas frislag i stället för utvisning vid flera situationer. Domarna förklarar för spelarna vad som är rätt  och hjälper under matchspelet till att utbilda spelarna. Döms utvisning sitter spelaren av denna utvisning på bänken med sina lagkamrater och ledaren ansvarar för att spelaren inte återgår i spel innan två minuter gått. Laget fortsätter att spela med 5 spelare på planen.   

Se till att ha en bra dialog mellan ledare och domare under matchspelet. Stötta varandra och var där för spelarnas bästa.   

På blå nivå fyller sekretariatet inte i målgörare utan skriver bara in matchresultatet på protokollet. Glöm inte att domarna ska skriva under protokollet.     

Efter spel på blå nivå 
Arrangerande lag ansvarar för att:   
• Protokollen skickas in till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, 432 32 Varberg eller protokoll@hallandsibf.se.
• Rapporterar till Hallands Innebandyförbund om något lag inte kommit till match, eller om deltagande lag på något sätt misskött sig under matchen.

 

KOM IHÅG - Spel på blå nivå innehåller inga tabeller eller resultat!

 

 

Matchspel Blå 2020/2021