Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Tävlingsavgifter 2020/2021

ADMINISTRATIVA MERKOSTNADER


Urdragning
Urdragningsavgift seniorserie innan seriestart (D1, H2), 6000 kr
 
Urdragningsavgift seniorserie efter seriestart (D1, H2), 12000 kr

Urdragningsavgift seniorserie innan seriestart (D2, H3), 4000 kr

Urdragningsavgift seniorserie efter seriestart (D2, H3), 8000 kr
                     
Urdragningsavgift övriga serier, 6000 kr
 
Urdragningsavgift DM, 5000 kr
 

WO och återbud
WO avgift seriespel senior (per match), 3000 kr + kostnader

WO avgift seriespel röd nivå, 1500 kr + kostnader
 
Ej deltagande vid Sammandrag (blå och grön nivå), 500 kr


Matchflyttningar
Matchflytt efter 1 oktober, 100 kr
 
Sen matchflytt där förbundet tillsätter domare
4 arbetsdagar eller senare, 1000 kr
1 arbetsdag eller senare, 3000 kr + kostnader (halva domararvodet faktureras)  
1 arbetsdag eller senare (röd nivå), 1000 kr + kostnader (halva domararvodet faktureras)                                                                             
                                          
Sen matchflytt där förening tillsätter domare
4 arbetsdagar eller senare, 500 kr
 
Flytt av match utan ansökan (per förening), 2000 kr


Domare
Domare som inte fullgör uppdrag/tillfälle, 500 kr

Misskötsel av domarutbetalning, 2000 kr


Övrigt
Ansökan om dispens (per spelare), 500 kr

Ej liverapporterad match, 1000 kr

Ej inlagd laguppställning i IBIS (bortalag), 500 kr

Ej inlagda uppgifter i IBIS, 1000 kr
+ per lag, 500 kr

Ej närvarande på obligatorisk föreningsträff, 1000 kr

Försummad resultatrapport (per missat resultat), 500 kr

Okvalificerad spelare/tillfälle, 1000 kr

Protestavgift (per match), 2000 kr

Saknad ledarlicens/tillfälle, 1000 kr
                   
Uppenbart nonchalerande av licensförfarandet, 3000 kr
+ per spelare, 500 kr

Uppenbart nonchalerande av tävlingsbestämmelser och direktiv (tex domartillsättning), 3000 kr per tillfälle