Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Dispens Warbergsspelen

I det här formuläret fyller du i spelare som du önskar att söka dispens för spel i Warbergsspelen 2020.

Avgiften för dispensansökan är 250 SEK per spelare fram till den 29 februari 2020, därefter 500 SEK per spelare.

För att dispens ska behandlas måste dispensavgift vara inbetald till bankgiro 5409-1798 i samband med ansökan. Uppge namn, personnummer, förening och klass vid inbetalning.

 

Ansökan dispens Warbergsspelen 2020