Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Ansökan om seniorspel född 2005

Spelare född 2005 eller senare får enligt Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser inte deltaga i seriespel för seniorer.
Särskild dispens kan sökas i Halland för spelare född 2005 när det gäller Damer Div 1, Herrar Div 2 och Herrar Div 3. 

Dispensen är individuell och behovsprövad. Med detta avses att föreningen inte kan erbjuda spel inom föreningen i annat lag alternativt att spelarunderlaget för föreningens seniorlag är för litet, dvs. dispens ska beviljas för detta.
 
Dispens beviljas INTE baserat på en spelares förmåga/utvecklingsbehov.
 
Spelare som beviljas dispens får fortsatt delta i seriespel för ungdomslag. Spelaren har även rätt att delta i cuper och SM-tävlingar för ungdom/junior. Godkänd dispens gäller även kvalificering till förbundsserie. (ändr. 2018)
 
Ansökan görs via länk nedan. Ansökan kan tidigast göras fr.o.m. 10 augusti 2020.  
Förening får använda maximalt 3 dispensspelare per match.

Efter den 31 januari 2021 kan inga nya dispenser för seniorspel beviljas.
 

Avgift för dispensansökan, 500 kronor per spelare.
Avgiften skall vara inbetald för att ansökan ska behandlas.