Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Åldersdispenser

Åldersdispens i av Hallands Innebandyförbund administrerade tävlingar

Tänk på att dispenser är till för individens utveckling för att kunna flyttas till en lämplig spelnivå. Dispenser är ej till för att toppa lag. Missbrukas dispenshanteringen av en förening kan Hallands Innebandyförbund ta bort möjligheten till dispensen.

Målvakten får vara ett år äldre än serien målvakten deltager i, utan att ansöka om dispens.

Gällande dispens för överårig målvakt innebär:
1. Överårig målvakt får under inga omständigheter bli utespelare under matchen.
2. Finns det målvakt i aktuell åldersgrupp skall denna spela
re alltid ha platsen i mål.
3. Finns yngre målvakt i föreningen skall denne spelare få chansen att stå i den äldre serien.

Lag som har blandad åldersstruktur kan klassas in av Hallands Innebandyförbund och undantas dispensregler. Dessa lag markeras i spelschema med sin åldersstruktur, t ex IBK Dispens, 00-03 och en *. Se även seriekrav för de olika nivåerna.

 
Spelare född 2005 eller senare får enligt Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser inte deltaga i seriespel för seniorer.
Särskild dispens kan sökas i Halland för spelare född 2005 när det gäller Damer Div 1, Herrar Div 2 och Herrar Div 3. 
 
Dispensen är individuell och behovsprövad med detta avses att föreningen inte kan erbjuda spel inom föreningen i annat lag alternativt att spelarunderlaget för föreningens seniorlag är för litet, dvs. dispens ska beviljas för detta.
 
Dispens ska inte beviljas baserat på en spelares förmåga/utvecklingsbehov.
 
Förening får använda maximalt 3 dispensspelare per match. Avgift för dispens, 500 kronor per spelare.

OBSERVERA ATT SPELARE MED DISPENS HAR RÄTT ATT DELTAGA I ANDRA SERIER UTAN ATT DISPENSEN FÖRVERKAS! T ex spelare född 2005 med tävlingsdispens i D1/H2/H3 har rätt att spela i utvecklingsserie och röd serie (där de har rätt ålder). När spelare född 2005, med dispens, spelar i utvecklingsserie räknas denna spelare i "representationslagsspelarna" om han/hon deltagit i senaste representationslagsmatchen.

Flick- och damspelare kan söka dispens för spel i pojk- och herrserier. Flickor, födda 2004 eller senare, äger fritt rätt att deltaga i pojklag i samma åldersklass inom sin förening. Flickspelare får vara två år äldre än den rekommenderade åldern på klassen.