Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Tillsättning

Domarlistor
Tillsättning av matcher sker vid ungefär vid fyra tillfällen per säsong och information skickas till berörda domare när matcher är tillsatta i IBIS.

Är du behörig att döma på distriktet och inte får matcher i tillsättningen så kontakta Beata på kansliet, beata.bengtsson@innebandy.se.Återbud/Spärra sig för uppdrag
Om du arbetar eller inte kan döma vissa dagar/helger så måste du i god tid innan tillsättningen spärra dig från uppdrag i IBIS, annars kommer du med i tillsättningen. Information kommer till berörda domare via mail innan tillsättning sker.