Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Utbildningsplan domare 2020/2021

Domarlicens
Domarlicens erhålls genom att du går anvisad domarkurs arrangerad av Hallands Innebandyförbund. Domarkurs måste genomföras varje säsong för att få döma i distriktet (både när det gäller distriktets tillsättning och föreningens tillsättning).


För att erhålla domarlicens i Halland krävs att domaren genomför utbildningen i Halland. Vid synnerliga skäl kan dispens ges för att gå utbildning i annat distrikt. Detta ska då ske i samråd med Hallands Innebandyförbund.

Om domare genomför utbildning i annat distrikt tillkommer avgift på 500:- för att domaren ska erhålla domarlicens och klassificeras i Halland.

Nytt för i år är att samtliga domare som är genomför Distriktsdomare 1 eller högre kurs ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret i samband med att domaren genomför utbildning. Domare som inte uppvisat utdrag ur belastningsregistret kommer inte att tillsättas på några matcher på distriktsnivå.

 

Utbildning Datum Plats Tid Kostnad
Licensdomare 29 augusti Varberg 10.00-18.00 1 900 kronor
Distriktsdomare 2 Jämn 4-5 september Varberg 10.00-18.00 2 500 kronor
Distriktsdomare 2 Jämn 11-12 september Kungsbacka 10.00-18.00 2 500 kronor
Distriktsdomare 1 18-19 september Varberg 10.00-18.00 2 500 kronor
Distriktsdomare 1 25-26 september Kungsbacka 10.00-18.00 2 500 kronor
Matchledare 21 september Kungsbacka 17.00-21.00 1 100 kronor
Matchledare 23 september Varberg 17.00-21.00 1 100 kronor
Matchledare 29 september Halmstad 18.00-22.00 1 100 kronor

Som ny domare anmäler domaren sig antingen till Matchledare (minimiålder 15 år, född 2005) eller Distriktsdomare 1 (minimiålder 16 år, född 2004).

Domare som genomgått Distriktsdomare 1 anmäler sig till Distriktsdomare 2 Jämn denna säsongen.

Domare som genomgått Distriktsdomare 2 Udda anmäler sig till Distriktsdomare 2 Jämn. 

Domare som genomgått Distriktsdomare Fortbildning Lokal anmäler sig denna säsong till Licensdomarkursen.

Distriktsdomare Fortbildning Lokal kommer inte erbjudas i år då deltagarantalet kommer bli för lågt, pga omläggningen av utbildningarna. Distriktsdomare Fortbildning Lokal återkommer säsongen 2021/2022 istället.

Anmälan till kurs är bindande efter att anmälningstiden gått ut!

Vid avanmälan efter anmälningstiden gått ut faktureras hela kostnaden för kursen om inte läkarintyg kan uppvisas.

Vid få deltagare eller extra ordinära omständigheter förbehåller Hallands Innebandyförbund sig rätten att ställa in kurser.

Domarutbildningar subventioneras inte via Idrottsmedel.


HÄR ANMÄLER DU DIG TILL UTBILDNING!