Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Idrottsmedel

Idrottsmedel

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2021

Föreningar kan på IdrottOnline, via Svenska Innebandyförbundet, söka medel för insatser som ger långsiktig utveckling för barn- och ungdomsverksamhet. Det går inte att söka medel för ordinarie eller löpande verksamhet som till exempel lägerverksamhet, material som brukas i ordinarie verksamhet eller individuella kostnader så som medlemsavgift.

I år vill Riksidrottsförbundet och Svensk Innebandy lägga fokus på:
• Att utveckla föreningar och dess verksamhet i syfte att behålla fler barn och ungdomar i den organiserade idrotten.
• Att fler barn- och ungdomsledare får utbildning som stärker dem i deras uppdrag.

Ansökan görs på IdrottOnline i idrottsmedelapplikationen och öppen enligt följande:
• 15/1-2021: Ansökan för Ledarutbildning, Föreningsutveckling IF och Vår Förening Vill/Grundutbildning Organisationsledare öppnar.
• 15/2-2021: Ansökan för Föreningsutveckling SDF och Satsningar SDF öppnar.
• 30/10-2021: Alla ansökningar stänger.

Föreningar kan söka följande idrottsmedel utan att det ska gå genom tillhörande distrikt:

Föreningsutveckling IF

• Paket 1: Kulturen i vår idrottsförening - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till en mer välkomnande och respektfull föreningskultur.  

• Paket 2: HBTQIA+ och idrott - Stöd, ökad kunskap och kulturförändring för att välkomna och sänka trösklar för HBTQIA+-personer samt ge dem möjligheten att idrotta hela livet.

• Paket 3: Delaktighet - Stöd, ökad kunskap och framtagande av rutiner som leder till delaktighet bland barn och ungdomar i föreningen.  

• Paket 4: På samma villkor - Stöd, ökad kunskap, framtagande av rutiner samt erbjuda fler/nya tränings- och tävlingsformer som syftar till en mer jämställd och/eller inkluderande organisation och verksamhet samt utökade möjligheter för nya målgrupper. 

• Paket 5: Corona-anpassning av verksamhet - Inköp av material för att kunna genomföra trygga aktiviteter, kostnader för digitala verktyg som möjliggör fortsatt, eller annan typ av verksamhet, kostnader som kan tillkomma på grund av utökat antal aktivitetstillfällen för att få till mindre grupper.

Ladda ner dokumentet Projektstöd IF 2021 föreningar för mer information.

Vår Förening Vill/Grundutbildning Organisationsledare

Subvention av koder för Vår förening Vill och Grundutbildning för Organisationsledare. Ladda ner dokumentet Projektstöd IF 2021 föreningar för mer information.

Ledarutbildning
Subvention av aktivitetsledarutbildningar via Svenska Innebandy. Ladda ner dokumentet Subventioner 2021 för med information.

Idrottsmedel för paraverksamhet

För föreningar finns det också under 2021 möjlighet att söka medel för uppstart eller utveckling av verksamhet för målgruppen parautövare. Stödet syftar till att underlätta för föreningar som vill börja arbeta med paraverksamhet, eller de föreningar som varit igång ett tag, att fortsätta. Utöver de stöd som går att få från SIBF rekommenderar vi alla föreningar att kontakta sitt innebandydistrikt och sin idrottskonsulent för vidare stöttning i arbetet med paraverksamhet. Det finns flera bidrag att söka på andra ställen också, till exempel materialstöd även från flera RF-SISU distrikt samt RF nationellt.

Riktlinjer och viktiga datum

  • 15/2-21: Ansökan för uppstart/utveckling av paraverksamhet öppnar.
  • 30/10-21: Ansökan stänger.
  • Det går att söka upp till 20 000 kr.
  • Ansökan görs på IdrottOnline i idrottsmedelapplikationen, vid skapande av ansökan väljs Idrottsmedel via Svenska Innebandyförbundet -> Övrigt Idrottsmedel -> Paraidrott IF 20201.  

Vid frågor gällande paraverksamhet och möjlighet till stödet, kontakta Inez Rehn, inkluderingsansvarig på inez.rehn@innebandy.se eller 076-010 73 34

 

 

Ansökan sker via föreningens sida på IdrottOnline Klubb

Alla medlemmar i föreningen som har inloggningsuppgifter till IdrottOnline Klubb kan skapa en ansökan, men det är endast ordförande, kassör eller idrottslyftsansvarig firmatecknare som kan skicka in ansökan. Dessa tre personer måste vara registrerade i medlemsregistret med respektive roll.

Gå en utbildning