Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Idrottsmedel - subventionerade utbildningar

Subvention av ledar- & domarutbildning

På IdrottOnline kan föreningar söka subvention för en stor del av Svensk Innebandys ledar- och domarutbildningar. Här kan du läsa om vilka subventioner som gäller för 2022.

Följande utbildningar subventioneras med Projektstöd IF 2022:

 • Grundutbildning barn och ungdom
 • Grundutbildning junior och senior
 • Steg 1 Grön, Blå, Röd och Svart
 • Knäkontroll, lekensbetydelse, innebandyfys, träningsplanering
 • Målvakt Röd
 • Matchledare
 • Ungdomsdomare

Regler och viktiga datum:

 • Ansökan stänger den 15/12–2022 (kan ändras) eller när pengarna är slut.
 • Subvention betalas ut i samband med godkännande av återrapport som fylls i och skickas in efter ansökan godkänts.  
 • Distriktsförbund arrangerar och genomför utbildningar centralt eller i förening och fakturerar sedan deltagande föreningar.
 • Inga föreningar är garanterade subvention men alla har möjligheten att söka så länge pengarna räcker. 
 • Om föreningar blir utan subvention på grund av att pengarna tagit slut kommer de att informeras om vad som gäller. 
 • Ansökan görs på IdrottOnline i idrottsmedelapplikationen, vid skapande av ansökan väljs Idrottsmedel via Svenska Innebandyförbundet -> Projektstöd IF -> Ledar- & domarutbildning 2022.
 • Ansökan måste skickas in inom 60 dagar från och med det datum som står på fakturan/fakturorna.

Manualer för ansökan och återrapportering IdrottOnline