Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Gratis föreläsningar hela säsongen!

Under säsongen 2021/22 kommer Svensk Innebandy bjuda in till kostnadsfria föreläsningar där vi med hjälp av experter, idrottsföreningar och idrottskonsulenter lyfter innebandyns olika utmaningar likväl som möjligheter och hur vi kan arbeta med dessa.

Föreläsningarna kommer att hållas digitalt kl. 17-18 på fasta dagar (onsdagar) från oktober-april. Avslutningsvis till våren bjuder vi in till en fysisk träff om jämställdhet i Stockholm. Vi välkomnar tränare, ledare, förtroendevalda och förenings/förbundsanställda från hela landet på samtliga träffar.

Mer än en Sport
Svensk Innebandy strävar efter att vara sporten som är enkel och rolig att utöva och som är till för alla, hela livet. Förutom att vi skapar möjlighet för ökad fysisk aktivitet och en aktiv fritid bland de som deltar i vår verksamhet vill vi också vara idrotten som tar ett större samhällsansvar och bidrar till något större, bortom sargen.
I dessa föreläsningar kommer vi att förmedla kunskaper, nya insikter och inspiration kring områden vi behöver arbeta med för att leva upp till detta och helt enkel vara mer än en sport.

Tre viktiga och intressanta teman

Motion
Under temat Motion lyfter vi barn och ungdomars motivationsfaktorer kring motion och hälsa. Ni kommer också få ta del av olika innovativa motionskoncept som syftar till att göra innebandyn till en mer attraktiv och välkomnande idrott för fler målgrupper så som nybörjare, ungdomar och äldre. Under dessa föreläsningar behandlas bland annat frågor som: Hur kan vi anpassa innebandyn efter samhällets utveckling? och hur kan vi nå fler genom att bredda vårt verksamhetsutbud och våga utmana synen på vad innebandy faktiskt är?

Normer
Temat Normer kommer att handla om vilka normer och traditioner vi har inom innebandyn och hur dessa påverkar vilka som är självklara i vår verksamhet och vilka som inte ges samma möjlighet eller känner sig lika välkomna att delta. Föreläsningarna kommer att lyfta HBTQIA+, maskulinitetsnormer och jargoner, normkritiskt tänkande och agerande samt parainnebandy.

Jämställdhet
På den fysiska träffen om jämställdhet går vi igenom olika perspektiv på vad jämställdhet är, skillnaden på kvantitativ och kvalitativ jämställdhet, vilka fördelar det finns med att vara en jämställd organisation och hur föreningar med olika förutsättningar kan arbeta med jämställdhet på ett framgångsrikt sätt. Själva deltagandet på jämställdhetsträffen är kostnadsfritt. Resa och eventuellt boende bekostar deltagare själva.

Föreläsningarna har ett begränsat antal platser så se till att säkra er plats genom att anmäla er redan nu! 

Lista föreläsningar

06/10-21 - Ungdomsbarometern - Generation Z och ungas motivationsfaktorer och syn på motion och hälsa.

20/10-21 - Nå fler med innovativ innebandy - motionskoncept Innebandy Flex.

27/10-21 - Nå fler med innovativ innebandy - motionskoncept Floorball Fitness.

10/11-21 - Nå fler med innovativ innebandy - motionskoncept Innebandy +

12/01-22 - RFSL - HBTQI och idrott

26/01-22 - Våga snacka om det - Ett projekt om värderingar, omklädningsrumskultur och fördomar.

09/02-22 - Föreningskultur, maskulinitet och jargonger i omklädningsrum

23/02-22 - Innebandy - en sport för alla, hela livet.

09/03-22 - NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) och idrott

23/03-22 - Parainnebandy - lyckas med er paraverksamhet.

06/04-22 - Etablering, integration, idrottssvaga områden, rasism och vithetsnorm.

 

 

Anmäl dig till föreläsning 1 den 6/10

Alla föreläsningar

06/10-21
Ungdomsbarometern - Generation Z och ungas motivationsfaktorer och syn på motion och hälsa.

20/10-21
Nå fler med innovativ innebandy - motionskoncept Innebandy Flex.

27/10-21
Nå fler med innovativ innebandy - motionskoncept Floorball Fitness.

10/11-21
Nå fler med innovativ innebandy - motionskoncept Innebandy +

12/01-22
RFSL - HBTQI och idrott

26/01-22
Våga snacka om det - Ett projekt om värderingar, omklädningsrumskultur och fördomar.

09/02-22
Föreningskultur, maskulinitet och jargonger i omklädningsrum

23/02-22
Innebandy - en sport för alla, hela livet.

09/03-22
NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) och idrott

23/03-22
Parainnebandy - lyckas med er paraverksamhet.

06/04-22
Etablering, integration, idrottssvaga områden, rasism och vithetsnorm.