Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Årsavgift

Glöm inte årsavgiften

Som förening ska ni betala en årsavgift för ert medlemskap till Svenska Innebandyförbundet. Den är fastställd av Förbundsmötet och ligger på 1 000 kr. 

Årsavgiften ger din förening möjlighet att delta i den verksamhet som finns inom Svensk Innebandy. Den gör också att ni omfattas av RF:s grundförsäkring och möjlighet att söka både kommunala och statliga bidrag, exempelvis LOK-stöd.

Hur betalar vi årsavgiften?
Föreningen får en faktura skickad till den adress som finns i iBIS. Ni betalar den 
till Svenska Innebandyförbundets bankgiro 990-0580 eller plusgiro 23 67 14-2. Ange fakturanumret som referens.

Vid utebliven betalning kan din förening bli föremål för uteslutning.