Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Allt om återstart

Dags för återstart!

Efter en utmanande tid med begränsande restriktioner och utebliven verksamhet har innebandyn tyvärr tappat en del utövare, ledare och domare. Sedan augusti 2021 finns ett ekonomiskt stöd för att återstarta er förening – och få den att växa. 

Förutom tappet av aktiva finns också risken att vi gått miste om en del nyfikna spelare som velat börja. Dessa spelare och individer vill vi i så stor utsträckning som möjligt få in till innebandyn och har därför tagit emot ett tacksamt återstartsstöd från Svenska Riksidrottsförbundet – ett stöd som din förening också kan få ta del av.

Vad innebär återstartsstödet?  

Återstartsstödet är ett ekonomiskt stöd som syftar till att vår idrott ska få en chans att hitta tillbaka efter pandemin för att sedan fortsätta att växa. Med hjälp av återstartstödet kan föreningar genomföra utbildningar, aktiviteter och satsningar som resulterar i ett ökat antal utövare, ledare och domare i föreningen. Förutom möjligheten till återstart har din förening även chansen att göra en omstart. Ta tillfället i akt, utveckla er verksamhet och våga testa nya saker som kan locka till sig fler målgrupper.   

Föreningar kan söka återstartsstöd för följande aktiviteter:  

  • Återstartsstöd IF  – Aktiviteter, satsningar och projekt som syftar till att återrekrytera, nyrekrytera och behålla utövare, aktivitetsledare, domare och organisationsledare kommer att beviljas idrottsmedel upp till 50 000 kr/förening. Exempel på aktiviteter och satsningar är läger, cuper och prova på -verksamhet Ansökan görs av föreningar på IdrottOnline.  

  • Paraidrott Återstartsstöd - Starta upp eller utveckla befintlig paraverksamhet inom grenarna stående-, rullstols och eller el-innebandy. Föreningar kan söka upp till 50 000 kr för exempelvis inköp av material/utrustning, anpassning av idrottsyta, ledararvode, transport eller hallhyra med mera. 

Ansökan är öppen till och med den 18:e oktober 2023 eller fram till att pengarna räcker.

Hur ansöker föreningar om återstartsstöd?  

Endast föreningar kan ansöka om ovanstående återstartsstöd i form av idrottsmedel på IdrottOnline. Det är endast föreningens ordförande, kassör eller firmatecknare för idrottsmedel som har behörighet att skicka in en ansökan. 

Ansökan görs via Svenska Innebandyförbundet i formulären Återstartsstöd IF 22/23 eller Paraidrott Återstartsstöd 22/23. Bland de bifogade dokumenten hittar du en ansökningsguide som steg för steg beskriver hur ni genomför en ansökan sam en manual för hur ni återrapporterar efter genomförs satsning. 

Läs mer om hur er förening kan satsa på återstart av:

Guide och manual för ansökan/återrapport IdrottOnline

Riktlinjer för återstartsstödet

Avsikten med stödet är inte att förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten utan stödet ska bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet.

Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av SF:s verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att SF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Barn-och ungdomsidrotten är prioriterad.”

Återstartstips

Öppen hall - Stående tid, alla är välkomna

Skolsamverkan - föreningen håller i idrottslektion, rast- eller fritidsaktivitet och visa upp inkluderande, rolig och enkel innebandy.

Ta med en kompis - bjud in till träningar, läger, miniturneringar eller andra rolig aktiviteter oh be era medlemmar ta med sina kompisar.

Testa nytt - bredda ert verksamhetsutbud och testa nya sätt att leka, träna, spela och tävla för att locka fler målgrupper och behålla era medlemmar längre.

Vår Förening Vill - satsa på att utveckla föreningen med Svensk Innebandys kostnadsfria och digitala verktyg. Allt börjar i styrelsen.

Marknadsföring - visa upp att ni finns, bjud in till er verksamhet, återstarta er hemsida och era sociala medier så att de verkligen speglar hela er verksamhet.

Delaktighet - upprätta rutiner för delaktighet och inflytande bland alla era medlemmar, ta reda på deras behov, önskemål och åsikter och gör det ni kan för att fler ska trivas och stanna kvar så länge som möjligt.

Nya målgrupper - ta reda på vilka målgrupper ni har svårt att nå och ta reda på vilka trösklar som finns in till er förening. Anpassa er kommunikation/marknadsföring/miljö/kultur/aktiviteter för att fler målgrupper ska få en trygg och självklar plats i er förening.