Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Allsvenskan damer

Allsvenskan dam

Anmälan: Anmälan till serien ska vara gjord via iBIS senast 2020-04-29. Anmälan ska göras av ordförande eller kassör. 

Antal serier: Damer Allsvenskan spelas i fyra serier om 10-13 lag.
Den norra gruppen är låst till att endast bestå av lag från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Hälsingland samt Jämtland/Härjedalen.

Matchtid: 3x20 minuter effektiv tid, sudden death 5 minuter effektiv tid vid oavgjort resultat efter full tid.

Domararvode: 1400 kr per domare. Restidsersättning för domare enligt domarreglemente Hemmaförening faktureras av SIBF enligt gällande seriekrav. Inget arvode betalas ut på plats vid matchtillfället.

Seriekrav: Se separat dokument för seriekrav.

Matchtiderna: 
Föreningen matar in tider för sina hemmamatcher senast 2020-06-11.


Föreningsuppgifterna: fylls i av föreningsadministratören via iBIS senast 2020-04-29.

Anmälningsavgiften: 50 000 kr, varav 9000 kr går till en reseutjämningspott. Hela anmälningsavgiften ska vara betald den 5 juli 2020. Avgiften ska betalas in till SIBF.

Ladda ner