Svensk Innebandys förbundsstyrelse

Vår förbundsstyrelse består av åtta ledamöter och en ordförande.

Förbundsstyrelsen ska: 

  • Se till att verksamheten bedrivs enligt stadgar och förbundsmötets beslut
  • Ta strategiska beslut
  • Företräda Svensk Innebandy

  Märit Bergendahl (ordförande)
070-360 26 55
  Helen Sundström Hetta (kassör)
070-249 88 38
  Martin Klabere
070-553 74 03
  Victoria Wikström
073-028 00 48
  Lena Larsson
070-529 43 99
  Helén Wiklund Wårell
070-386 56 08
    Carin Sjöberg
070-655 35 97

Andreas Carlson
073-511 70 80

Mats Romell
073-344 60 12

 

STYRELSEMÖTEN 2019/20

Styrelsemöten 2018/19