Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Innebandy+

Vill din förening satsa på innebandy för äldre?

En del i Svensk Innebandys utvecklingsarbete är att vi vill nå människor som idag inte kommer till våra innebandyföreningar naturligt. Nu söker vi därför tio föreningar som är intresserade av att vara med oss i satsningen Innebandy+, där vi erbjuder äldre människor möjligheten att spela innebandy.

Bli en av de tio föreningarna!
Är din förening intresserad? Läs igenom nedanstående konceptbeskrivning, fundera fram en idé och skriv en projektansökan hur ni tänker genomföra Innebandy+ i er förening. Vi väljer ut tio föreningar som blir en del av projektet.

Vad innebär projektet?
Innebandy+ är en fortsättning på det projekt som Svensk Innebandy förra året lanserade under namnet Innebandy 65+. Vi fick då externa medel för att sjösätta en satsning för äldre motionärer. Sex föreningar bedrev under säsongen 2018/19 lyckade projekt där flera av dem idag har ett stabilt lag med äldre motionärer som tränar och umgås tillsammans. Nu har vi lärt oss av de utmaningar som identifierades förra året och utvecklat konceptet.

Innebandy+ utgår från tre ord: rekrytering, mervärde, stabilitet.

Rekrytering: Vi uppmanar er att lägga tid på rekryteringsprocessen och har, för att underlätta ert arbete, tagit fram material som ni kan använda. Tänk gärna i nya banor och lägg lite extra kraft på hur ni ska nå äldre kvinnor. Målet är att alla föreningar i projektet ska ha minst 40% deltagande kvinnor.

Mervärde: Erbjud någonting utöver innebandy. Vi vill hjälpa till att motverka det ökande stillasittandet, men även minska ensamheten och den psykiska ohälsan som kommer för att ensamheten bland våra äldre ökar. Varför inte arrangera en fikastund efter varje träning, anordna föreläsningar med PRO eller erbjuda annan träning än innebandy? Ja, egentligen kan det vara vad som helst som ger ett mervärde.

Stabilitet: Se träningsgruppen för äldre som en verksamhet som ska vara hållbar över tid och en naturlig del av föreningen. Deltagarna kanske till och med kan vara en resurs i föreningen och bli organisationsledare, tränare eller i en roll vid exempelvis match- och cuparrangemang. Vi vill att träningsgruppen ska ha en stabil bas med flera personer som kommer varje vecka, som samtidigt tacksamt och vant tar emot flera deltagare allt eftersom verksamheten växer.

Ansökning
Ni ansöker genom att fylla i den här projektansökan och skicka till inez.rehn@innebandy.se senast 3 februari 2020.

Redovisa tydligt för er plan vad det gäller rekrytering, mervärde samt stabilitet. I er inlämnade budget kommer kostnader som syftar till detta prioriteras.

Initialt går det att söka 15 000 kronor i uppstartsbidrag för att finansiera rekrytering, aktiviteter utanför innebandyn, material och vissa administrativa kostnader.

Det här behöver er satsning innehålla:
- Uttalat fokus på målgruppen äldre, ca 60 år och uppåt
- Styrelsebeslut på att föreningen ska genomföra satsningen över tid
- Rekrytering och marknadsföringsprocess
- Aktiviteter utöver innebandyträningen
- Långsiktig plan för inkludering av gruppen
- Minst en träning i veckan
- Målsättningen att laget ska vara mixat mellan könen och en plan för genomförande av det
- Budget innehållande utgifter kopplat till satsningen. Eventuella andra bidragsgivare än Svenska Innebandyförbundet ska stå med
- Samtliga deltagare behöver licensieras för Svenska Innebandyförbundets motionslicens (50 kr)

Det här ger vi bidrag för:
- Marknadsföring
- Kostnader i samband med rekrytering
- Licenskostnader
- Kostnad för halltider
- Kostnader för fika, föreläsningar och andra saker utöver träningen
- Kostnader för att öka föreningstillhörigheten och inkluderingsprocessen
- I viss mån kostnad för innebandyutrustning

Frågor:
Kontakta Inez Rehn, inkluderingsansvarig på Svensk Innebandy:

Mejl: inez.rehn@innebandy.se
Tel: 076-010 73 34

Projektansökan