Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Projekt

Alla ansökningar görs digitalt via Projektansökan.

Så här söker du medel för din förenings integrationsprojekt

  1. Ladda ner underlaget på de uppgifter vi vill ha besvarade i projektansökan.
  2. Skriv dem i t ex Word så att du kan kopiera och klistra in texten i projektansökan.

Vad händer sen?
Efter att vi tagit emot er projektansökan kommer vi att kontakta er för en fortsatt dialog. 

Underlag vid projektansökan