Projekt

Projekt

Alla ansökningar görs digitalt via Projektansökan. Klicka till höger.

Börja här - sök så här

  1. Ladda ner underlaget på de uppgifter vi vill ha besvarade i projektansökan.
  2. Skriv dem i t ex Word så att du kan kopiera och klistra in texten i projektansökan.

Vad händer sen?
Efter att vi tagit emot er projektansökan kommer vi att kontakta er för en fortsatt dialog. 

Underlag frågor vid projektansökan