Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Arvode/ersättning

Arvode/ersättning

Nationella uppdrag
Begär ersättning via iBIS.

Manualer och mer information finns här


Internationella uppdrag
Begär ersättning via Hogia.


 

Dokument